Welcome to my blog

«-(¯`v´¯)«-- Welcome everybody to my web blog(°ο°)

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

การนำเสนองานในชั้นเรียน วันที่ 14 มกราคม 2553

1.

กลุ่มที่1
นำเสนอเรื่องแมโคร การนำเสนอผู้รายงานรายงานได้ชัดเจน เข้าใจง่าย แต่สื่อประกอบอ่านยาก เพราะเป็นตัวหนังสือยาวๆติดกัน
กลุ่มที่2
นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนสีตัวอักษรและสีตาราง ผู้รายงานรายงานได้เข้าใจง่าย การนำเสนอดีมาก โดยบอกขั้นตอนแต่ละขั้นอย่างละเอียดและชัดเจน
กลุ่มที่3
นำเสนอเรื่องการสร้างTable และ Query
อธิบายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย มีขั้นตอนการทำและตัวอย่างดีมาก
กลุมที่4
นำเสนอเรืื่องการสร้างRelationshipและQuery ผู้รายงานรายงานได้ชัดเจน เข้าใจง่าย แต่อาจมีปัญหาบ้างตรงการนำเสนอ แต่ก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


2.

ภายในห้องประกอบไปด้วยกล้อง สำหรับอัดวิดีโอ เครื่องฉายไสล์ โปรเจกเตอร์ ไมโครโฟน บลูทูต ห้องบันทึกการทำงาน


3.

นวัตกรรมที่ข้าพเจ้าสนใจ คือ การบันทึกภาพการเรียนการสอนในห้องเรียน เพราะเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ สามารถนำมาใช้พัฒนาผู้เรียนได้ นอกจากนี้การบันทึกการเรียนการสอนยังสามารถทำให้ผู้เรียนเห็นถึงข้อดีหรือข้อผิดพลาดของตนและนำมาแก้ไขได้ และยังสามารถนำการเรียนการสอนในชั้นนั้นๆมาเป็นตัวอย่างสำหรับห้องต่อไปได้อีกด้วย นับว่าเป้นนวัตกรรมที่ดีมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น