Welcome to my blog

«-(¯`v´¯)«-- Welcome everybody to my web blog(°ο°)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Clip VDO English[lesson Two-six]

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวั น อย่างง่ายๆ โดยแอนดรูว์ บิ๊กส์


http://www.youtube.com/watch?v=tjJnwkACg70&feature=related

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น